Discount applied at checkoutšŸ”„

HN Hong Nor CNC Alu Servo Saver (Set) (X3S-44-AL)

Tax included. Shipping calculated at checkout.


BRAND: HONG NOR
SKU: HN-X3S-44-AL


X3S-44 Aluminum Servo Saver Set

Contents:

  • X3S-44A-L Aluminum Servo Horn L x1Pcs
  • X3S-44A-R Aluminum Servo Horn R x1Pcs
  • X3S-44B Carbon Fiber Steering Rack x1Pcs
  • X3S-44C 4x35 Turnbuckle x2Pcs
  • JS-06B 4x8 Flange Bearing x2Pcs
  • X1-48 3mm Nylon Nut(Thin) x2Pcs
  • 4x10x0.15 Shim x2Pcs